Kyrkorna på Gotland

GERUM

Kyrkan ligger vackert i den bördiga dalen väster om Lindeberget. I slutet av 1200 talet planerade man en ombyggnad av en liten 1100-talskyrka. Man hann få långhuset färdigt men måste lämna tornet ofullbordat och det gamla koret med absid fick stå kvar; kanske kan man häri spåra efterverkningar av inbördeskriget mellan Visby och landsbygden 1288. Interiören är mycket vacker med sina olika målningskomplex: Ornamentmålningen i triumfbågen med färgväxlande kvadrar och trappgavelsmönster är från byggnadstiden, långhuset omslutes av målningsfriser från 1400-talet av Passionsmästaren och den särdeles dekorativa akantusmålningen i absiden från 1771 har sin motsvarighet på tornrummets avbalkningsvägg. Glasmålningen i södra kor fönstret, föreställande S:t Olof, är från 1300-talet. Dopfunten är ett ovanligt välbevarat arbete av 1100-talsmästaren "Majestatis"; den visar spår av ursprunglig bemålning. Inte mindre än tre medeltida krucifix har bevarats, av vilka triumfkrucifixet är utfört i den verkstad som förestods av Viklaumadonnans mästare (slutet av 1100 talet). De båda andra är processionskrucifix, det ena från omkring 1200, det andra från 1300-talet. Altartavlan målades 1667 och predikstolen förfärdigades 1699.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm