Kyrkorna på Gotland

GARDA

Med sina fyra högspetsiga stigluckor, sitt smärta torn och höga kor utgör kyrkan och kyrkogården en imposant arkitektonisk anläggning. Långhuset och tornets nedre delar härrör från en kyrka från omkring 1100, som föregåtts av en träkyrka; koret, med rikt skulptursmyckad portal, restes på 1300-talet av "Egypticus". Kyrkans främsta märkvärdigheter är dels de bysantinska målningarna, dels den romanska takstolen, förmodligen den äldsta i landet; den kan nu studeras från kyrkvinden men stod sannolikt ursprungligen öppen över långhuset. Hela långhuset var en gång smyckat med muralmålningar, infattade i ett dekorativt ramverk; de är mycket fragmentariska men visar på sina ställen sin höga konstnärliga klass, vilket givetvis främst gäller de aldrig överkalkade helgonfigurerna i triumfbågen, som ser ut ha flyttat hit från mosaikerna i San Vitale i Ravenna. De är utförda av en bysantinsk-rysk mästare som dekorerat också kyrkan i Staraja Ladoga i närheten av Novgorod i slutet av 1100-talet; som rent bysantinska stilföreteelser är de enastående i Nordeuropa, men på Gotland finns flera spår av samma kyrka målarskolas verksamhet (lfr Källunge). Enklare målningar från 1300-talet finns i en nisch i koret och i sakramentskåpet. Dopfunt från den äldsta kyrkan, i samma rena bysantinska stil som målningarna, av " Byzantios " .

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm