Kyrkorna på Gotland

GANTHEM

Kyrkan är en enkel romansk anläggning, vars äldsta parti är absidkoret från senare delen av 1 1 00-talet. Långhuset och tornet tillkom under en någorlunda enhetlig byggnadsetapp som torde ha avslutats vid mitten av 1200-talet. Bredvid långhusets portal är inmurad en platta med en bröstbild av en man med en stav, försöksvis tolkad som pilgrimsaposteln Jacob d.ä. Var han kanske kyrkans namnhelgon, som här hälsade de inträdande? Interiören domineras av de välbevarade väggmålningarna av Passionsmästaren från 1400-talets mitt, av vilka de på norra väggen aldrig varit överkalkade. Sydsidans fris framtogs 1967. Dopfunten från 1 1 00-talet tillhör den s.k. Hegwaldsgruppen. Triumf krucifixet är också romanskt, daterat till ca 1200. Den nuvarande altartavlan är en kopia av det målade retabel från mitten av 1300-talet som år 1900 såldes till Historiska museet i Stockholm. Predikstolen tillkom 1655.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm