Kyrkorna på Gotland

FRÖJEL

Från kastalen på den höga strandvallen siktade väktarna en julimorgon 1361 Valdemar Atterdags invasionsflotta utanför Karlsöarna. Det till stor del raserade försvarstornet är kanske samtidigt med den äldsta kyrkan, av vilken det kvaderstensbyggda långhuset från slutet av 1100-talet återstår. Tornet tillkom inte långt senare. Ett stort nybyggnadsprojekt påbörjades omkring 1300 med uppförandet av ett nytt kor, men som på så många andra håll kom man inte längre. Märk den ursprungliga kordörren med rika beslag! I samband med byggets fullbordan utfördes muralmålningar i koret, bl.a. den praktfulla rankbaldakinen i valvet med inflätade djurfigurer. Till inredningsarbetena i koret hör också det vackra sakramentskåpet med ypperligt snidade dörrar. Triumfkrucifixet är utgånget ur den verkstad som leddes av det berömda Öjakrucifixets mästare och måste ha anskaffats i samband med korbygget. Kring Kristusgestalten utvecklar sig en ovanlig figurrikedom på och inom korsringen; man ser symbolerna för Kyrkan (Ecclesia) med segerfana och Judendomen (Synagoga) med brusten fanstång, Kristus i Dödsriket, Den tvivlande Tomas, Adam och Eva jagas ur Paradiset, Kristus och Maria Magdalena (i örtagården) samt apostlarna i bröstbild. Dopfunten med de lustiga fabeldjuren (1300-talet) är den enda i sitt slag på ön, men flera av verkstadens arbeten är kända i länderna runt Östersjön. Foten har däremot tillhört en funt från 1100-talet. Altartavlan av målad sandsten är ett Burgsviksarbete från 1634. Predikstolen skall vara förfärdigad år 1600 och har intressanta evangelistbilder på trappbarriären.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm