Kyrkorna på Gotland

FOLLINGBO

Tornet och långhuset ger ett skolexempel på den tekniskt fulländade, släta och osmyckade arkitektur i kvaderstensmurverk som på Gotland tillkom omkring 1200 under medverkan av byggnadskunniga munkar från cisterciensklostret i Roma. Ett nytt kyrkobygge påbörjades med att det höga nya koret restes i slutet av 1200-talet i fullmogen unggotik med en praktportal och rikt utformad triumfbåge, ovanlig i den gotländska landsbygdens arkitektur. En ovanlighet av annat slag är den stora plafond målningen i karolinsk barockstil i långhuset från 1690-talet, vars enda motsvarighet på Gotland är plafonden i Halla kyrka. Altartavlan är från 1740-talet. Predikstolen har tillhört Visborgs slottskyrka, och dess evangelistporträtt målades efter överflyttningen hit 1684. Orgelläktaren tillkom på 1700-talet och bröstningen målades med evangelistfigurer av Johan Weller 1771-72.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm