Kyrkorna på Gotland

FÅRÖ

Kyrkan fick sin nuvarande gestalt 1858 och ser ut som vilken småländsk "ladukyrka" som helst. Men tornet är det medeltida och det medeltida långhuset ingår till stor del i det nuvarande, om man undantar korsarmarna. Altartavlan bär Karl XI:s namnchiffer och predikstolen Fredrik I:s. En predikstol från 1601 finns nu i Hallshuks fiskekapell. Kyrkans största attraktion är den s.k. käutatavlan, som uppsattes 1618 av ett lag säljägare som tack för underbar räddning efter att ha i 14 dagar drivit omkring på ett isflak, varom en minnesvers på danska berättar. Målningen är naivt åskådlig och intressant också genom att visa den äldsta avbildningen av Visborgs slott.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm