Kyrkorna på Gotland

FARDHEM

Fardhem var en av de tre asylkyrkorna (se Atlingbo) och sålunda en av de äldsta på ön. Men det var en föregångare, byggd av trä, till den nuvarande. Denna är en av de få bevara de alltigenom romanska anläggningarna och är ett harmoniskt och väl proportionerat byggnadsverk, dock med tre tydliga byggnadsperioder, från öster räknat, sträckande sig från 1100-talets mitt till 1200-talets andra fjärdedel. Koret med absid, kanske det äldsta bevarade på ön, har en märklig portal med framskjutande omfattning, prydd med egenartade, ganska primitiva reliefer, som framställer, på utsidan, Marias och Elisabets möte, Alexander den stores luftfärd i en gondol buren av gripar (en symbol för dödssynden Superbia, högmodet) och, på andra sidan ett lejon; i smygarna ses en ryttare, som rider över stupade fiender (ungefär som på en forntida bildsten) med stora ringar (segerkransar eller cymbaler?) i händerna, därunder två apostlar och på andra sidan en biskop med en mycket ålderdomlig mitra. Skulpturerna har inga direkta motsvarigheter på Gotland; man har sammanställt dem med jylländska granitskulpturer. Interiören har inte mycket kvar av konsthistoriskt intresse. Ornamentmålningen i koret tillkom 1719, predikstolen några år senare, och altarkorset är en kopia av ett triumfkrucifix i Träkumla kyrka.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm