Kyrkorna på Gotland

ETELHEM

Tornets norra portal har sannolikt utgjort huvudingång i en nu till större delen för svunnen romansk kyrka, och det kan förmodas att det invid tornets sydportal inmurade sandstenslejonet tillhört denna portals utstyrsel. Tornet uppfördes i början av 1200-talet, långhus och kor i ett sammanhang omkring 1300. Dopfunten från 1100 talet är berömd i gotländsk skulpturhistoria. På den lästes på l910-talet namnet Hegwald och därmed namngavs den tidiga romanska stenskulpturens märkligaste expressionist, och dopfuntar utförda i denna "vilda" stil går fortfarande under hans namn, trots att man numera tytt runinskriften så att den betyder "Hegwald lät göra . . . funt"; Hegwald skulle alltså i själva verket vara den som skänkte dopfunten till kyrkan. I korfönstren har några glasmålningar från slutet av 1200-talet bevarats. Väggarna smyckas av kalkmålningar av Passionsmästaren, även här med några scener ur Gamla testamentet. Triumfkrucifixet är från slutet av 1300-talet. Predikstolen av visbysnickaren Jochim Sterling är daterad 1648.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm