Kyrkorna på Gotland

ESKELHEM

Det fanns en kyrka här tidigt, kanske i slutet av 1000-talet, som man hittat grunden till. Omkring 1200 byggdes en kyrka av finhuggen sten med rundbågefris under taket, såsom man kan se på fasaden. Där syns också märken av en ingenmurad portal. När galleritornet byggdes flyttades dess omfattning till norra sidan, och den ståtliga sen romanska tornportalen med sin ristade lilja (jfr sydportalen i S. Nicolai i Visby) i överstycket blev huvudingång. Samtidigt med tornets tillkomst förhöjdes långhuset och försågs med valv. Först vid mitten av 1300-talet ersattes gamla kyrkans absidkor med det nuvarande höga gotiska koret. I triumfbågen hänger ett krucifix från omkring 1250 med ringen fylld av en skiva med reliefer framställande Ecclesia och Synagoga och änglar med rökelsekar. Från den äldsta kyrkan härrör dopfunten av den i bysantinsk stil arbetande mästare som kallas "Byzantios". Kyrkans märkligaste medeltidsminnen är kalkmålningarna, vilkas symbolik är koncentrerad till de båda långhusvalven. De är komponerade som ornamentala baldakiner. Den östra är en abstrakt allegori över Paradiset, vars lustgård återges med stiliserade palmetter och akantusblad; i mitten ses en örn med korsgloria, ett tecken för Kristus, och rundeln uppbärs av de fritt svävande evangelistsymbolerna. Den västra baldakinen uppvisar i mitten Guds lamm och i omgivande medaljonger personifikationer av stjärnbilder, sålunda en symbol för Universum. Den omges av Kristus, Maria, Petrus och Paulus. Dekorationen är enastående i nordiskt måleri och av högt konstnärligt värde. Dess upphovsman är Mikaelsmästaren, som också utfört bilden av S. Mikaels strid med draken på södra väggen (1270-talet). Tornvalvet smyckas av ornamentala målningar från åtminstone två olika perioder på 1200-talet. Särdeles märklig är den stora men svårt skadade kalendermålningen på norra tornväggen, ursprungligen en runalmanacka i cirkelform omgiven av djurkretsens nu nästan helt försvunna tecken.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm