Kyrkorna på Gotland

ENDRE

Från en liten, av finhuggna kvadrar uppförd 1100-talskyrka kvarstår det på 1300-talet förhöjda tornet. Byggnadsmaterial därifrån med spridda fragment av rundbågefris och reliefer ingår i den nuvarande kyrkan som byggdes i tre etapper som sträckte sig från 1200 till 1300. Genom tillbyggnad omkring 1350 av en bönekammare (inclusorium, jfr Atlingbo) och ett motsvarande kapell på norra sidan kom långhuset att omsluta tornet. En välbevarad fris av Passionsmästaren smyckar långhuset och koret. Hit hör också apostlabilder samt på tornets stödpelare dessutom en skildring av hurusom Fan hjälper en kvinna att mjölka grannens kor. Två inventarier har bevarats från 1100-tals kyrkan: det sköna triumfkrucifixet av Viklaumästarens skola och dopfunten, nu uppställd i nordvästra kapellet, av Hegwaldskolan. Dess ståtliga lock i form av en korskyrka med den Helige andes duva på tornspetsen är från 1200-talet. Från samma tid härrör korets glasmålningar av vilka dock flertalet är kompletteringar från restaureringen 1915-16; de skiljer ut sig genom sina hårdare och kallare färger. På altaret står ett altarskåp, ett inhemskt arbete från 1300-talet. Predikstolen tillkom 1668 och bänkinredningen målades 1744 av Erik Lodström.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm