Kyrkorna på Gotland

EKSTA

Kyrkan är sedan den utvidgande ombyggnaden 1838 inget fullgott medeltida byggnadsverk; endast tornet från 1200-talets mitt förblev oberört av förnyelsen. Korets portal från omkring 1300 blev flyttad till långhuset. I den enhetliga trätunnvälvda interiören finns fragment av väggmålningar av Passionsmästarens skola (ett par apostlar), och i korfönstret sitter blott en ruta kvar (Kristi frambärande i templet) av de 25 från slutet av 1200-talet som ingick i de ursprungliga korfönstren och av vilka några bevarats i museer och andra samlingar. Altaruppsatsen och predikstolen från 1700-talet anskaffades 1838 från den övergivna Garns Kyrka i Uppland.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm