Kyrkorna på Gotland

EKEBY

Med undantag för de nedre delarna av tornet är kyrkan ett enhetligt unggotiskt byggnadsverk med en märklig, fyllig och plastisk kapitälornamentik i portalerna. Interiören, en av Gotlands skönaste, är rymlig och fri med höga valv som spänner från mur till mur. Flera tidsskeden har oberoende av varandra medverkat till den harmoniska inredningen. Väggmålningama är sålunda från olika tider: de stora, skarpskurna apostlama från omkring 1280, Passionsmästarens friser från omkring 1450, blomstermålningama nedanför dem från 1600-talet och draperiema kring korfönster och predikstol från sent 1700-tal. Härtill kommer helt bevarad bänkinredning och predikstol från 1700-talet. Öppna gärna dörrarna till det ståtliga sakramentskåpet i koret och betrakta målningama-Kristus i majestät med evangelistsymbolema, en kalvariegrupp med Paulus och Petrus och Maria med barnet och Heliga tre konungar - utförda omkring 1280. På norra korväggen hänger det konstnärligt värdefulla triumfkrucifix från slutet av 1100-talet som tillhört den äldre kyrkan och som hör samman med Viklaumadonnans mästare (jfr Alskog, Björke, Endre m.fl.). I denna kyrka stod också den svårt vittrade dopfunten. Enastående linjeelegans och grafisk skärpa utmärker livsträdet på den gravsten i koret som är lagd över Olof från Ekeby, död 1316.


Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm