Kyrkorna på Gotland

EKE

Kyrkan var ursprungligen en av Gotlands förmodligen talrika stavkyrkor. Väggplan kor från denna påträffades som golv vid en restaurering 1916. Några hade målningar i rysk-bysantinsk stil från omkring 1200 (nu i Historiska museet, Stockholm). Den nuvarande kyrkans kor och långhus uppfördes enhetligt vid 1200-talets mitt, medan tornet restes omkring 1300. I koret och kring triumfbågen finns ornamentala målningar från byggnadstiden och väggarna smyckas av ovanligt motivrika friser av Passionsmästaren från omkring 1450, i koret med hos denna grupp ovanliga bilder ur Gamla testamentet. Den särdeles välbevarade dopfunten från slutet av 1100-talet är ett arbete av stenmästaren Sighraf och visar bilder ur Kristi barndomshistoria. På ett sidoaltare står en madonna bild från omkring 1500. Den vackert blomstermålade bänkinredningen är från 1700 talet liksom predikstolen.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm