Kyrkorna på Gotland

DALHEM

I början av l900-talet kunde Dalhems kyrka kallas Gotlands nationalhelgedom. Den stod då efter en genomgripande och påkostad restaurering (l899-1914) färdig att ta emot en ström av besökare från när och fjärran. Den hade blivit ryktbar. Restaureringsplanerna hade gjorts upp av den gotlandsfödde arkitekten och etsaren Axel Herman Hägg (jfr Ardre), och han hade också utfört kartongerna till de nya väggmålningarna. För det direkta restaurerings- och målningsarbetet svarade den likaledes gotlandsfödde konservatorn C.W. Pettersson. Man hade avsett återställa medeltidskyrkan till ursprunglig skönhet, men i stället hade man förvandlat den. När arbetet var slutfört hade redan helt nya ideer om kyrkorestaurering börjat träda fram, och Dalhems interiör står nu kvar som ett monument över det senare 1800-talets ambitiösa men missriktade restaureringsideologi - och är som sådant värdefull. Det är lyckligtvis inte svårt att utskilja det falska från det äkta i den överväldigande rika dekoren. Kyrkans märkligaste medeltida konstverk är glasmålningarna, utförda på 1240-talet i tysk-bysantinsk stil. Kristi himmelsfärd, Herren i majestät, Judaskyssen, Gisslandet Korsbärningen samt S:.ta Margareta i norra korfönstret är ursprungliga, övriga kompletteringar från restaureringen. Av väggmålningarna är endast de på södra och sydöstra väggen ursprungliga från mitten av 1300-talet, av "Egypticusverkstadens målare". De framställer Ned tagandet från korset, Mikaels kamp med draken och Kejsar Henrik II:s själavägning (lfr Vamlingbo). En ståtlig kor bänk från 1300-talet har delvis ombyggts och kompletterats på 1600-talet och vid restaureringen. Kyrkan uppfördes tämligen enhetligt under tiden 1230-50, men tornets övre delar och dess praktportal av " Egypticus " tillkom närmare mitten av 1300-talet. Grundmurar till en äldre kyrka har påträffats under golvet. Från denna härrör den ornerade omfattningen till sakramentsnischen i koret och en gravsten från 1100-talet över prästen Nicolaus med hans bild, inmurad i norra portalens yttersida. Fragmentariska målningar i rysk-bysantinsk stil från ett panelverk från ungefär samma tid förvaras i sakristian.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm