Kyrkorna på Gotland

BUTTLE

Kyrkan har i stort sett bevarat sin romanska karaktär; dess äldsta delar, korets väst parti och långhuset är från senare delen av 1100-talet. De stora fönstren togs upp på 1800-talet. Triumfbågens dekor utfördes på 1200-talet; på väggarna finner vi fragmentariska passionsfriser från omkring 1450. Ett nordtyskt altarskåp med välbevarad färg från omkring 1400 står på altaret. Det lilla triumfkrucifixet är ett inhemskt arbete från den äldsta kyrkans tid. Dopfunten av kalksten från mitten av 1200-talet bär på foten tre energiskt skulpterade huvuden, en krigare, en kung och ett odjur. Predikstolen från tidigt 1700-tal har i fyllningama målningar från 1780 av den flitige kyrkomålaren Johan Weller.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm