Kyrkorna på Gotland

BURS

Kyrkan är en " sadelkyrka" med galleritorn och gotiskt kor och ett äldre valvlöst lång hus. Korets ståtliga portal är av "Egypticus" smyckad med bilder av de visa och de fåvitska jungfrurna, ledda av resp. Ecclesia, den kristna kyrkans symbol, och Synagoga, judendomens. Invid altaret står den unika korstolen av kalksten, även den ett verk av "Egypticus", med scener ur Kristi barndomshistoria; den ursprungliga bemålningen är ännu till stor del bevarad. Ovanligt högklassigt är altarskåpet, till verkat i Lübeck i början av 1400-talet; predellans välbevarade målningar visar åter de visa och de fåvitska jungfrurna.. Triumfkrucifixet är ett gotländskt arbete från senare delen av 1200-talet. Predikstolen, utförd av visby snickaren Johan Dunderhake 1756, är ett av många exempel på att domkyrkans praktfulla predikstol från 1689 fått utgöra förebild för landskyrkors. Det tredelade trätaket i långhuset dekorerades med målningar 1706. En framstående prästman, kaniken i Lund och Linköping och prosten i Stånga herr Johannes, som dog 1380, vilar under en gravsten i koret med inskriftband av mässing.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

Burs Hembygdsförening

©1997 Created by Sören_Gannholm