Kyrkorna på Gotland

BUNGE

Långhusets praktportal öppnar sig mot en hög och ljus gotisk interiör fylld av vägg målningar. Men kyrkan har varit en försvarskyrka. Tornet, som står kvar från en äldre anläggning, har ett krön av tinnar under huven, och i kyrkogårdsmuren finns skottgluggar. Detta förhållande kan ha gett upphov till sägnen om att här på medeltiden en strid utkämpats som skildrats i målningar inne i kyrkan. Och där finns mycket riktig~bland de rika målningarna från omkring 1400 på norra väggen en kamp mellan riddarhärar avbildad. En forskare (Brita Eimer, 1966) har t.o.m. velat tolka denna målning som en skildring av en verklig strid mellan Tyska ordens riddare och de mecklenburgska sjörövare ( fetaliebröder ) som ockuperat Gotland på 1390 talet. Hur bestickande detta än kan låta är det emellertid säkrast att hålla fast vid den tidigare tolkningen av bilderna som en skildring av den Tebanska legionens ("De 10000: s ) martyrium under kejsar Decius, då bl.a. en mängd av de kristna soldaterna nedstörtades i ett väldigt törnesnår (återgivet t.v. om ryttarstriden). Men riddarna bär Tyska ordens svarta kors på sina sköldar och lansbaner, och målningarna är ut förda i en östeuropeisk, för Gotland främmande stil, vilket tyder på att målaren kommit i ordensriddarnas följe till ön; ett idesamband mellan legendens riddarmartyrer och de tyska korsriddarna är därför tänkbart. En märklig pjäs är den fattigbössa, tillika sannolikt krucifixpiedestal, av kalksten som nu står i koret och som signerats med runor av stenmästaren Lafrans Botvidarson.- Invid kyrkan ligger ruinen av den medeltida prästgården som haft en ståtlig arkitektonisk utformning.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm