Kyrkorna på Gotland

BOGE

Kyrkans arkitektoniska praktstycke är långhusets sydportal som smyckas av delvis helt naturalistisk ornamentik av den kontinentala höggotikens art: se på ansiktsmasken med utväxande vinlöv och druvklase ! Andra bladornament visar stiliserade former i traditionell gotländsk stil. Stenmästaren har kanske inspirerats av praktportalen på södra kapellet i Visby domkyrka. Portalen är det yngsta tillskottet i Boge kyrkas medeltida byggnadshistoria, omkring 1350. Den äldsta delen är koret från mitten av 1200-talet. Där har vacker målad valv- och väggdekor bevarats från samma tid. Tornet rasade 1858 till följd av stormskador och slog ned långhusvalven. Det återuppfördes i slutet av 1800-talet men valven och mittkolonnen återställdes först 1925. Passionsfrisen på norra väggen har med sina spetsbågiga arkader en från de vanliga målningarna av detta slag avvikande utformning. 1400-talet.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm