Kyrkorna på Gotland

BJÖRKE

Den lilla kyrkan har tillkommit i skilda etapper: äldst är korets västra del (som tidigare haft absid) och sedan byggdes vid 1200-talets mitt nuvarande långhuset. Ett. planerat torn kom aldrig till utförande men däremot utvidgades koret i mitten av 1300-talet. Från det tidiga koret härrör det vackra triumfkrucifixet, som har viss anknytning till den skulpturverkstad som leddes av den berömda Viklaumadonnans mästare. Predikstolen (utom ljudtak och trappa från 1745) är en av de äldsta på Gotland, daterad 1594.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm