Kyrkorna Gotland

BARLINGBO

Under golvet har anträffats grundmurarna till en liten tornförsedd romansk kyrka, vars kor i början av 1 200-talet ersattes med det nuvarande, som har en mycket ovanlig, fyrsidig absid. Bygget fortsatte sedan mot väster och avslutades omkring 1300 av det mäktiga tornet. Vid denna tid försågs kyrkan med rika valvmålningar i form av fantasifullt flätade rankbaldakiner, och berömda är de sköna glasmålningarna från två perioder av 1200-talet. I tornrummet står kyrkans och ett av det romanska Sveriges märkligaste konstverk, dopfunten från 1100-talets senare hälft av en troligen i England och Lund utbildad mästare. På cuppan ses evangelistsymboler mellan högre -liefer framställande ängeln Gabriel, Joachim och Anna och den korsfäste Frälsaren. De apostlafigurer som är målade i koret tillkom i slutet av 1300-talet och har inga direkta motsvarigheter på Gotland. Triumfbågens stora krucifix är ett märkligt realistiskt och storslaget arbete från tiden för korbyggets färdigställande omkring 1240, som för tanken till de enastående stiftarstatyerna i domkyrkans i Naumburg kor.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm