Kyrkorna på Gotland

BÄL

Kyrkan gör proportionsvis ett enhetligt intryck, men den romanska korportalen och den rikt dekorerade gotiska långhusportalen markerar en tidsskillnad under 1200 talet mellan dessa byggnadspartier. Tornet synes aldrig ha uppförts till planerad höjd. Inne i kyrkan skymtar under putsen målningar från 1200-talet, sannolikt av Mikaels mästaren, och från 1400-talet av Passionsmästaren, bl.a. invid långhusportalen en skildring av kvinnorna som skvallrar i kyrkan medan djävulen bokför deras ofromma prat. Det var inte ovanligt under senmedeltiden att denna sedelärande berättelse återgavs i mer eller mindre avskräckande bilder i kyrkorna. (Jfr. Linde). Altartavlan är utförd av Johan Bartsch (Johan Målare) 1669; predikstolen är snickrad 1722 och målades 1744.
Den betydande gården Gute i Bäl, som har traditioner ända från Gotlands sagotid, har en grav i koret, på vars sten läses följande: Herrens år 1329 dog för det första Jakob Gute vars själ må vila i frid. Amen. Herrens år 1329 dog för det andra Botvid student, hans son, må deras själar leva med Kristus. År 1712 användes gravstenen ånyo för samma gård.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm