Kyrkorna på Gotland

ATLINGBO

Atingbo är en av de äldsta kyrkorna på Gotland, omnämnd i Gutasagan som den första i Medeltredingen; den var en av de i Gutalagen stipulerade tre asylkyrkorna (de övriga var Tingstäde i norr och Fardhem i söder), i vilka en dråpare och hans närmaste manliga anhöriga åtnjöt 40 dagars frid; den som dräpte honom inom kyrkogården måste betala full mansbot. Detta är ett för Gotland egenartat stadgande: lagen tar ogärningsmannen och hans närmaste i sitt skydd för att värna dem mot blodshämnd den; meningen var att de berörda ätterna under tiden skulle kunna nå en överenskommelse om mansbot eller annan uppgörelse.-Grunderna till en tidig 1100-talskyrka har påträffats under den nuvarande. Denna uppfördes på 1200-talet. Altartavlan är ett arbete från 1693 av visbysnickaren Rasmus Felderman, senare flera gånger ommålad. Märk den välbevarade dopfunten från 11 00-talet av den stenmästare som kallats Byzantios på grund av sin klassiskt skarpskurna, av den östromerska konsten präglade stil. I tornet finns ett inclusorium, en bönekammare med ett fönster inemot kyrkan, avsedd för sådana som av en eller annan anledning-spetälska, kyrkobann e.dyl. var utestängda från gudstjänstrummet (sådana även i Bro, Martebo, Vall, Väskinde).

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm