Kyrkorna på Gotland

ARDRE

Den lilla kyrkans torn från omkring 1200 är byggnadens äldsta del, som anslutit sig till en nu försvunnen 11 00-talskyrka, från vilken korportalen med ålderdomliga svår tydda reliefer överlevt. Den färgrika interiören skapades så gott som helt vid en restaurering 1900-02, ledd av Axel Herman Hägg, född på Katthamra i Östergarn, där han gärna bodde på somrarna; eljest var han bosatt i England och internationellt känd som etsare med gotiska katedraler som huvudmotiv. Väggmålningarna, för vilka några medeltida fick ge vika, är utförda efter hans kartonger av konservator C.W. Pettersson. Ursprungliga, troligen från omkring 1600, synes dock rankmålningarna i korvalvet vara. I mellersta korfönstret har tre ursprungliga glasmålningar från 1300 talet bevarats; de övriga är tillkomna vid restaureringen. Från 1300-talet härrör retablet på altaret, och madonnabilden är en på Gotland rätt sällsynt sak från omkring 1500.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm