Kyrkorna på Gotland

ANGA

Kyrkan har enhetlig romansk karaktär och är en anläggning huvudsakligen från 1200-talets förra hälft. Dess liksom hoptryckta proportioner beror på att det kraftiga tornet, som kan vara ett eller annat decennium senare än det övriga, rider på långhusets västra del med stöd av mittkolonnen och dess gördelbågar. Hur det gick till när kyrkan byggdes får man ett unikt besked om av en målad runinskrift på forn gutniska som upptar namnen på de bönder som själva med sina oxar gjorde dagsverken vid bygget. När detta var färdigt smyckades kyrkan med enkla, kraftfullt dekorativa målningar på bågarna och i valven; ornamenten återgår till stor del på smides konstens formförråd. En runinskrift omtalar att målaren hette Halvard och att han utförde arbetet till själaro för sina anhöriga, syskonen Liknvid och Botlikn. Även han var således en bygdens son-var han kanske en konstsmed som prövade målar penseln i stället för hammaren? Han tycks ha gjort ett lyckokast med sina ornament, för han har dekorerat även andra kyrkor. I övrigt smyckas väggarna av omfattande figurmålningar från 1400-talet av "Passionsmästaren", ledare för en kring århundradets mitt mycket flitigt verksam konstfirma. Vid restaureringen 1946-47, då målningarna och inskrifterna framtogs återställdes den medeltida kyrkointeriören, om man bortser från bänkkvarter och predikstol från 1700-talet. Altarskåpet är ett inhemskt arbete från slutet av 1300-talet.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm