Kyrkorna på Gotland

ALVA

Den av sandsten byggda kyrkans äldsta del är koret med absid, som uppfördes omkring 1200 och snart följdes av långhuset. I början av 1300-talet beslöt man att bygga ett väldigt torn i väster men det orkade man aldrig fullborda; den stora sydportalen från ungefär samma tid blev också ett lappverk. Den romanska sydportalen placerades på norra sidan; den visar på kapitälen ett manshuvud och ett i början av 1200-talet inte ovanligt motiv: en örn som biter över en ring. Interiören domineras av det väldiga sköna triumfkrucifixet från 1200-talets mitt, som uppfyller nästan hela triumfbågen. Det kan knappast vara skapat för denna kyrka eller också anskaffades det medan man umgicks med aldrig realiserade planer på att utvidga hela kyrkorummet. På norra väggen löper en målad fris med scener ur Kristi lidandes historia, för ovanlighetens skull avsedd att betraktas från öster till väster; den börjar med Kristi gisslande, som beskådas av Kaifas, iförd biskopsmitra (han var ju överstepräst!). Målningen är utförd av "Mästaren från 1520" (jfr Lau) i hans egenartat vårdslösa dekorativa stil som står allmogekonsten nära. Altaruppsatsen av sandsten från 1671 visar inte bara den bibliska nattvardsbilden utan också en samtida evangelisk nattvardsscen. Märklig är en gravsten med en latinsk inskrift som säger: " Herrens år 1317 den 1 januari dog Botvi, herr Botvids i Alva husföreståndarinna, vilken må vila i frid." Detta torde vara ett unikt monument över en husmor, vars duglighet och dygder måste ha varit en prydnad för sockenprästens hus.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nåsta

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm