Kyrkorna på Gotland

ALSKOG

Den äldsta kyrkan hade ett valvlöst långhus men fick tidigt på 1200-talet kolonnburna valv och ett torn, vars portal tycks ha inspirerats av västportalen i Visby Mariakyrka. Sydportalen har bevarat ~ålderdomliga kapitälskulpturer. En stor ombyggnad ägde rum omkring 1300, när det gotiska koret med praktfull portal byggdes och långhuset anpassades därefter. Av medeltida väggmålningar finns inte mycket kvar, men märk liga är korfönstrets glasmålningar från byggnadstiden. Samma stil präglar målningarna på insidan av sakramentskåpets dörrar, framställande Marie bebådelse; det är betydande konstverk. Från korbyggets tid härrör också några vackra träskulpturer som ingått i ett retabel: den uppståndne Kristus, S:ta Katarina av Alexandria (som pinsamt nog vid en restaurering 1752 blev omgjord till en mansfigur) och ett par apostlar. Triumfkrucifixet har tillhört den gamla kyrkan och är ett utomordentligt arbete i nordfransk stil, troligen av mästaren till den kända Viklaumadonnan, och från samma tid är dopfunten med bilder ur Jesu barndomshistoria, ett vanligt motiv på sådana. Bland senare inventarier framträder främst predikstolen från 1586, en av de äldsta på Gotland men senare bemålad. Snickaren Johan Dunderhake och målaren Magnus Möller från Visby har utfört altartavlan 1759.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm