Kyrkorna på Gotland

ALA

Kyrkan härjades 1938 av en brand som förstörde så gott som all inredning, däribland ett triumfkrucifix från 1200-talet. Altaruppsatsen, målad 1663 av stadsmålaren i Visby Johan Bartsch, har tillhört Björke kyrka och är ett lån från Gotlands fornsal. Kyrkan var ursprungligen en absidkyrka från 1100-talet som sedan fick ett förlängt kor och ett torn i väster omkring 1250. Intressantast är här de båda portalerna, som tillhört den äldsta kyrkan. De har kapitäl med i sin gåtfullhet fascinerande skulpturer; det budskap de velat förmedla når oss inte längre, alla lärda funderingar till trots. Efter branden avtäcktes medeltida kalkmålningar i interiören, i tornvalvet ornament från byggnadstiden och i långhuset en i gotländska kyrkor vanlig svit av scener ur Kristi lidandes historia, utförd av ett målarteam som sammanfattas under benämning en "Passionsmästaren", verksam några årtionden kring 1400-talets mitt. Oskadad av branden förblev den enkla men vackra dopfunten av kalksten från mitten av 1200 talet.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

©1997 Created by Sören_Gannholm